• Biz Kimiz?

  2018 yılında hayatımıza giren kızımız Azra’nın hem ince motor, hem bilişsel gelişimini destekleyebilmek adına kendi fikirlerimizle onun için ürettiğimiz eğitsel oyuncakları başka çocukların da yararlanmasını istediğimizden minişko oyuncak adıyla bir marka oluşturarak yaratmaya karar verdik. Benimsediğimiz ve eğitimini aldığımız Montessori felsefesine göre, insan dünyada var olan canlı cansız varlıklar ve çevre için  sorumludur. Bu sorumluluk duygusu özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılmalı ve çocuğun bu bilinçle büyümesi sağlanmalıdır.

  Montessori çalışmalarında bu nedenle tek başına bilimsel gerçekler yer almaz, her zaman doğa, zaman, insan, canlı, mekan ve kültür gibi kavramlarla bağlantılı olarak öğretilir bilgiler. Bu felsefenin ışığında çocuklara eğitici oyuncaklar üreten ve üretimin her aşamasını kendi elleriyle yapan karı koca iki girişimciyiz. Hedefimiz, ürettiklerimizin hayata katkısı olmasıdır.

  “Doğa hayatın öğretmenidir. Onun gittiği yolu izlemek gerekir.” Maria Montessori


 • Oyuncakları Nasıl Seçiyoruz?

  Montessori kozmik eğitim çalışmaları, doğa ile ilgili tüm konuları ele alır. Ayrıca tüm konular sadece öğrenmek değil, bu sorumluluk bilinci ile yetişmek üzere çocuklara aktarılır. Kozmik eğitimin temel amacı doğanın sistemine ve sistemdeki tüm varlıklara karşı gösterilmesi gereken saygı ve düzendir. Kozmik eğitim ile doğanın önemi çocuklara öğretilerek doğayı sevmeleri hedeflenir. Böylece çocukların evren içinde kendilerini bir yere ait hissetmelerine yardımcı olmaya çalışır.

  Montessori kozmik eğitim çalışmaları içerisinde evren, galaksiler, gezegenler, dünyamız, canlı türleri, hayvan ve bitki çeşitliliği ve insanı ele alır ve bunların arasındaki bağlantıyı gösterir. Çocuklar bu çalışmalar doğrultusunda doğadaki tüm varlıklara sevgi duygusunu, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı duygusunu geliştirir.

  Montessori’ye göre çocukta çevre sevgisi yeşertildiğinde; çocuk doğanın düzenini, güzelliğini ve uyumunu anlayarak bundan mutluluk duyar.

  Biz de oyuncaklarımızı bu bilgilerin ışığında seçiyor ve üretiyoruz.

   

  “Çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren üzerinde yaşadığımız dünyanın sadece bize ait olmadığını, dolayısıyla kaynakları kullanırken diğer canlılarla birlikte paylaştığımızı unutturmamalıyız. İnsanoğlu üzerinde yaşadığı gezegenin en akıllı canlısı olmanın sorumluluğunu unutmamalıdır.’’ Maria Montessori